Title: Strategický a hospodářský význam Britského Somálska v éře kolonialismu
Other Titles: Strategic and economic significance of British Somaliland in the era of colonialism
Authors: Nedvěd, Pavel
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19425
Keywords: britské somálsko;kolonialismus;sayyid hassan;dervišové;somálsko;africký roh;winston churchill;vojenské expedice;protektorát.
Keywords in different language: british somaliland;colonialism;sayyid hassan;dervishes;somalia;the horn of africa;winston churchill;military expeditions;protectorate.
Abstract: Diplomová práce se zabývá Britským Somálskem v období přelomu devatenáctého a dvacátého století. Prostřednictvím historie popisuje jeho strategický a hospodářský význam a to především ve spojení s utvářením britského protektorátu a dlouholetým povstáním Sayyida Hassana. Právě v průběhu tohoto konfliktu se rozhodovalo o budoucnosti Britského Somálska.
Abstract in different language: The focus of the Master's thesis is the British Somaliland at the turn of the nineteenth and twentieth century. The thesis describes its strategic and economic relevance via history especially in the connection with the formation of British protectorate and a longtime uprising of Sayyid Hassan. The future of British Somaliland was being decided precisely during this conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Nedved.pdfPlný text práce547,29 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nedved_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce831,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Nedved_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nedved_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce320,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.