Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠedivý, Miroslav
dc.contributor.authorŠtorek, Milan
dc.contributor.refereeKodet, Roman
dc.date.accepted2015-06-09
dc.date.accessioned2016-03-15T08:56:29Z-
dc.date.available2014-09-09cs
dc.date.available2016-03-15T08:56:29Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier63948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19428
dc.description.abstractDiplomová práce reflektuje zahraničně-politické zprávy v době předbřeznové v českých zemích. Zkoumá postoj českého a německého obyvatelstva k zahraničním událostem. Dále se pokouší analyzovat vývoj veřejného mínění v otázkách zahraniční politiky. Rovněž se snaží objasnit, jaké zprávy se do Rakouska dostávali a zda měli vliv na jeho obyvatelstvo a jak byla veřejnost informována.cs
dc.format69 s. (108 604 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcenzuracs
dc.subjectsituační zprávycs
dc.subjectveřejné míněnícs
dc.subjectdoba předbřeznovács
dc.subjectčeské zeměcs
dc.titleReflexe zahraničně-politických zpráv v českých zemích mezi lety 1830-1848cs
dc.title.alternativeReflections of Foreign Political News in Czech Lands between 1830-1848en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe Master's thesis reflects the foreign-political news in the pre-March period in the Czech countries. It researches the attitude of the Czech and German population towards the foreign affairs. Furthermore, the thesis attempts to analyze the evolution of public opinion in the questions of foreign politics. It also strives to clarify which messages managed to make it through to Austria and whether they had influence on its population and how the public was informed.en
dc.subject.translatedpublic opinionen
dc.subject.translatedpre-march perioden
dc.subject.translatedczech landsen
dc.subject.translatedsituation reportsen
dc.subject.translatedcensorshipen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Storek.pdfPlný text práce790,42 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Storek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Storek posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Storek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce283,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.