Název: Ozbrojený odpor proti komunistickému režimu v Československu a jeho reflexe v dobových médiích
Další názvy: Armed Resistance against the Communist Regime in Czechoslovakia and its Reflection in Contemporary Media
Autoři: Kalabza, Milan
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Suk, Pavel
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19429
Klíčová slova: komunismus;politický proces;skupina bratří Mašínů;babický případ;černý lev 777;vladivoj tomek;propaganda;média
Klíčová slova v dalším jazyce: communism;political trial;group brother´s Mašín;case of babice;black lion 777;vladivoj tomek;propaganda;media
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá ozbrojeným protikomunistickým odporem v padesátých letech dvacátého století v Československu. Práce hodnotí dobové případy podle současných historiografických zdrojů, v další části pak podle dobových médií. Zabývá se skupinou bratrů Mašínů, skupinou Černý lev 777, Babickým případem a skupinou Vladivoje Tomka. Tyto případy a jejich mediální reflexe jsou vzájemně komparovány. Práce objasňuje rozpory v dobovém pojetí případů oproti současnému stavu historické poznání.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis deals with the armed anti-communist resistance in the fifties of the twentieth century in Czechoslovakia. The thesis evaluates several cases under the current historiographical sources through the perspective of contemporary media. It deals with the issue of Mašín brothers, with the group "Black Lion 777", with the case of Babice and with the resistance group of Vladivoj Tomek. These cases and their media depiction are compared with one another. The diploma thesis explains the contradictions in the-then interpretation of examined cases compared to the current state of historical knowledge
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHV) / Theses (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Milan Kalabza.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Kalabza, BP, vedouci.pdfPosudek vedoucího práce834,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Kalabza, BP, oponent.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Kalabza.pdfPrůběh obhajoby práce293,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19429

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.