Title: Ozbrojený odpor proti komunistickému režimu v Československu a jeho reflexe v dobových médiích
Other Titles: Armed Resistance against the Communist Regime in Czechoslovakia and its Reflection in Contemporary Media
Authors: Kalabza, Milan
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Suk, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19429
Keywords: komunismus;politický proces;skupina bratří Mašínů;babický případ;černý lev 777;vladivoj tomek;propaganda;média
Keywords in different language: communism;political trial;group brother´s Mašín;case of babice;black lion 777;vladivoj tomek;propaganda;media
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá ozbrojeným protikomunistickým odporem v padesátých letech dvacátého století v Československu. Práce hodnotí dobové případy podle současných historiografických zdrojů, v další části pak podle dobových médií. Zabývá se skupinou bratrů Mašínů, skupinou Černý lev 777, Babickým případem a skupinou Vladivoje Tomka. Tyto případy a jejich mediální reflexe jsou vzájemně komparovány. Práce objasňuje rozpory v dobovém pojetí případů oproti současnému stavu historické poznání.
Abstract in different language: The presented thesis deals with the armed anti-communist resistance in the fifties of the twentieth century in Czechoslovakia. The thesis evaluates several cases under the current historiographical sources through the perspective of contemporary media. It deals with the issue of Mašín brothers, with the group "Black Lion 777", with the case of Babice and with the resistance group of Vladivoj Tomek. These cases and their media depiction are compared with one another. The diploma thesis explains the contradictions in the-then interpretation of examined cases compared to the current state of historical knowledge
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Milan Kalabza.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kalabza, BP, vedouci.pdfPosudek vedoucího práce834,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kalabza, BP, oponent.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kalabza.pdfPrůběh obhajoby práce293,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.