Název: Ukrajina - politická geografie vnitrostátního konfliktu
Další názvy: Ukraine - political geography of internal conflict
Autoři: Nestercova, Jelizaveta
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Doljaková, Aneta
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19510
Klíčová slova: politická geografie;ukrajinský konflikt;ukrajina;rusko;eu;vývoj ukrajiny;ukrajinský krize
Klíčová slova v dalším jazyce: political geography;ukraine;russia;eu;ukrainian conflict;ukrainian crisis;development of ukraine
Abstrakt: Ukrajina je a vždy byla pomyslnou hranicí mezi východní a západní civilizací. Konflikt, který vypukl na podzim roku 2013, je tak důsledkem politicko-geografického vývoje země a dále bojem dvou civilizací o její uplatnění svých zájmů na jejím území. Cílem této bakalářské práce je provést politicko-geografickou analýzu Ukrajiny tak, jak vznikla v roce 1991, a určit tak, jak politická geografie země ovlivnila její současnou politickou situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: Ukraine is and always has been imaginary border between east and west civilizations it is therefore the space, where the fight over influence takes place. The events of 2013 consequently of 2014 and basically till these days are in general escalation of whole political fight over influence in Ukraine.The aim of this bachelor thesis is to analyze Ukraine from the perspective of political geography, resp. to analyze how political geography of the country did influence its current situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Nestercova_POL-VED.docxPosudek vedoucího práce41,71 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
oponent-Nestercova_opo.docxPosudek oponenta práce48,22 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
obhajoba-Nestercova.pdfPrůběh obhajoby práce260,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19510

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.