Title: Kauza PRISM
Other Titles: PRISM affair
Authors: Pěkný, Petr
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Krčál, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19553
Keywords: prism;edward snowden;nsa;digitální soukromí;patriot act;nsl;barack obama
Keywords in different language: prism;edward snowden;nsa;digital privacy;patriot act;nsl;barack obama
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kauzou PRISM. V práci je definován pojem internetového soukromí v digitální éře a problematika s tím spojená. Dále jsou v práci představeni hlavní aktéři kauzy PRISM a práce se rovněž zabývá zákony týkající se této kauzy. Cílem práce je zjistit dopady kauzy PRISM.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with PRISM affair. This work defines concept of the internet privacy in digital age and associated problems. Futhermore, this work presents the main actors of PRISM affair and deals with laws connected to this case. The aim of this work is to find out impacts of PRISM affair.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-PetrPekny.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pekny_ved.docxPosudek vedoucího práce34,3 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Pekny_opo.docxPosudek oponenta práce48,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Pekny.pdfPrůběh obhajoby práce253,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.