Název: Rozpad státu jako příčina vzniku mezinárodního terorismu - Afghánistán
Další názvy: State failure as the cause of formation of the international terrorism - Afghanistan
Autoři: Slaninka, Slavomír
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19560
Klíčová slova: rozpadlý stát;rozpadající se stát;afghánistán;tálibán;al-káida;terorismus;mezinárodní terorismus;sovětská okupace
Klíčová slova v dalším jazyce: failed state;failing state;afghanistan;taliban;al-qaeda;terorrism;international terrorism;soviet occupation
Abstrakt: Tato práce se zabývá vztahem mezi rozpadajícím se/rozpadlým státem, v tomto případě zastoupeným Afghánistánem, a mezinárodním terorismem, v tomto případě zastoupeným mezinárodní teroristickou organizací Al-Káida. V práci jsem se snažil přijít na důvody, proč mezinárodní teroristé tak rádi využívají rozpadlých států. Čím jsou pro ně tyto státy přínosné a jakou činnost na nich provádí. Mimo jiné byl sledován i vývoj Afghánistánu, a to z období před sovětskou okupací, během ní a po ní. Součástí tohoto historického státního vývoje, byl i vývoj hnutí Tálibán. To se v dobách, kdy kontrolovalo území Afghánistánu, podílelo na spolupráci s Al-Káidou, a některým jejím členům poskytovalo úkryt před spravedlností. Na to proč tak činili, jsem se v rámci práce snažil také přijít.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis was aimed on the relations between failing/failed states, in this case represented by Afghanistan, and international terrorism, in this case represented by international terrorism group known as Al-Qaeda. In this bachelor thesis I tried to figure out, why are failed states so often used by international terorrists. What this states could offer? And what activities are done there by international terrorists. I also observed the historical development of Afghanistan in three phases - before Soviet occupation, during the Soviet occupation and after Soviet occupation. I also observed the growth of Taliban movement, which was connected with Al-Qaeda. Taliban provided to some Al-Qaeda members hideouts before justice. And tried to find out why.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Slaninka.pdfPlný text práce489,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Slaninka_ved_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce48,68 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
oponent-Slaninka_BP_opo_BAS.docxPosudek oponenta práce40,79 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
obhajoba-Slaninka.pdfPrůběh obhajoby práce406,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19560

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.