Title: Imperativ rodičovství v kontextu životních drah
Other Titles: Imperativ of parenthood in context of life´s carreers
Authors: Kupka, Petr
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Hrešanová, Ema
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19630
Keywords: životní dráha;rodina;mateřství;rodičovství;výchova
Keywords in different language: life course;family;motherhood;parenthood;childhood education
Abstract: Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké faktory vstupují do životních drah žen a jakým způsobem formují podobu rodičovství a výchovy. V teoretické části je představen koncept životních drah, na kterém je práce založena. Cíle jsem dosáhl pomocí biografického výzkumu, ve kterém jsem využil narativních rozhovorů k získání potřebných dat. Tyto data jsou tvořeny rozhovory s matkami, které mají děti s minimálně desetiletým rozestupem.
Abstract in different language: This thesis aims to find out and determine, which factors are entering the women´s life courses and in which way they shape form of parenthood and childhood education. In the theoretical part of the thesis is presented the concept and theory of the life courses, on which is the thesis based. Goals have been achieved through biographical research, in which I have used narrative conversations to gain data. I was engaged in conversations with mothers who have children with at least ten years time span.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Kupka_BP_2015.pdfPlný text práce235,68 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-kupka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce113,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kupka_oponent.docxPosudek oponenta práce29,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Kupka.JPGPrůběh obhajoby práce74,03 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.