Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorQuinn, Justin John
dc.contributor.authorBejvlová, Tereza
dc.date.accepted2015-05-25
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:25Z
dc.date.available2014-12-08cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:25Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier64371
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19650
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je analyzovat různá témata související s manželstvím ve třech románech Charlotte Brontëové - Janě Eyrové, Villette a Shirley. Práce zkoumá manželství, přičemž bere v úvahu historickou situaci žen. Také se snaží pochopit motivaci vybraných postav a jejich názory, které ovlivňují jejich budoucí pohled na manželství.cs
dc.format31 s. (62 542 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64371-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectCharlotte Brontëovács
dc.subjectJana Eyrovács
dc.subjectVillettecs
dc.subjectShirleycs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectviktoriánské obdobícs
dc.subject19. stoletícs
dc.titleManželství v dílech sester Brontëovýchcs
dc.title.alternativeMarriage in the works of the Brontësen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe object of this undergraduate thesis is to analyze the various themes of marriage in three of Charlotte Brontë's novels - Jane Eyre, Villette and Shirley. It explores the theme of marriage while taking into account the historical situation of women. It also tries to understand the motivation behind selected characters and their opinions that affect their future view of marriage.en
dc.title.otherManželství v dílech sester Brontëovýchcs
dc.subject.translatedCharlotte Brontëen
dc.subject.translatedJane Eyreen
dc.subject.translatedVilletteen
dc.subject.translatedShirleyen
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedvictorian perioden
dc.subject.translated19th centuryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bejvlova_undergraduate-thesis_2015.pdfPlný text práce211,4 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bejvlova V.pdfPosudek vedoucího práce666,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bejvlova O.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bejvlova P.pdfPrůběh obhajoby práce391,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.