Title: Výuka minulých časů pomocí jednoduchých pohádek
Other Titles: Teaching of Past Tenses through Repetitive Fairy Tales
Authors: Šlégrová, Gabriela
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19653
Keywords: jednoduché pohádky;výuka anglické gramatiky;žáci druhého stupně;motivace;puberta;minulý čas
Keywords in different language: repetitive fairy tales;teaching past tenses;lower secondary learners;motivation;pubescence;teaching grammar
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výukou minulého času v anglickém jazyce u žáků druhého stupně s použitím jednoduchých pohádek. Cílem práce je zjistit, co se žáci díky nim naučí a do jaké míry jsou schopni nově nabyté znalosti aplikovat. Výzkum probíhal na základní škole se žáky 6. třídy a byla použita kvalitativní metoda. Výsledky výzkumu ukazují, že jednoduché pohádky ve výuce anglického jazyka jsou vhodné spíše jako doplňkový materiál.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of repetitive fairy tales in teaching English past simple tense to lower secondary learners. The aim of this work was to find out, what the pupils learn from them and to which extend. The research was held in a primary school with the 6th-grade pupils and a qualitative method was used. The results of the research show repetitive fairy tales and rhymes as a suitable additional material in English language classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP GABRIELA SLEGROVA.pdfPlný text práce5,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slegrova - pos. vedLL0001.pdfPosudek vedoucího práce861,27 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slegrova - pos. opon DH0001.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slegrova - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce518,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.