Title: Integrace předmětů Anglický jazyk a Výtvarná výchova ve výuce druhého stupně základní školy
Other Titles: Integration of English and Visual Arts in Lower Secondary School Classes
Authors: Hrochová, Linda
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19656
Keywords: clil;anglický jazyk;výtvarná výchova;metodika;plánování výuky;kompetence učitelů
Keywords in different language: clil;english;visual arts;methodology;lesson planning;competences of teachers
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možností implementace předmětů Výtvarná výchova a Anglický jazyk prostřednictvím metody CLIL ve výuce na druhém stupni základních škol v České republice. Po uskutečnění teoretického popisu problematiky byl proveden praktický výzkum ve smyslu realizace pěti výukových jednotek v rámci výuky vybrané základní školy. Tyto realizované výukové jednotky byly analyzovány z hledisek, jež jsou typická pro výuku prostřednictvím metody CLIL. Výukové jednotky byly poté podrobně popsány a zkoumány z vybraných hledisek.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the possibility of implementation of the subjects of Visual Arts and English through the CLIL methodology in the curriculum of lower secondary. The theoretical description of the issues is followed by classroom research in the means of realization of five lessons in the curriculum of a selected lower secondary school. These lessons are analyzed from the points of view typical for CLIL methodology. The realized lessons are described thoroughly and examined from selected points of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Linda_Hrochova.pdfPlný text práce990,37 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hrochova V.pdfPosudek vedoucího práce625,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hrochova O.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hrochova.pdfPrůběh obhajoby práce344,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.