Title: Výuka gramatiky u studentů od 15 do 19 let
Other Titles: Teaching grammar to adult learners
Authors: Petříková, Eliška
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19657
Keywords: gramatika;výuka;dospělí studenti;jazyk;lingvistika;angličtina;analýza učebnic;učebnice
Keywords in different language: grammar;teaching;didactics;adult learners;linguistics;language;english;textbook analysis;textbooks
Abstract: Tato práce se zabývá výzkumem různých metod výuky gramatiky, a to konkrétně u dospělých studentů. Důraz byl dán na minulý čas, který byl zvolen jako gramatická oblast pro tento výzkum. Cílem této práce bylo prozkoumat vybrané množství učebnic dostupných na trhu a zaměřených na výuku dospělých studentů. Teoretická část popisuje teoretické pozadí výuky gramatiky: proč by měla být gramatika vůbec učena, zda dávat důraz spíše na přesnost nebo spíše na plynulost studentů v jazyce, jaké metody výuky gramatiky existují či jakou roli hraje gramatika ve výuce jazyků. Praktická část analyzuje sedm vybraných učebnic angličtiny na základní úrovni, s důrazem na první prezentaci a následné procvičování minulého času prostého. Výzkum ukázal, které knihy by se hodily na výuku dospělých studentů a co tento výzkum znamená pro pedagogickou praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the research of different methods of grammar teaching. Special emphasis is put on the past tense, which was chosen as a grammar item to be analyzed in the practical part. The purpose of this thesis is to explore a selected number of textbooks on the market for the target group of adults and the teaching and learning at a language school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrikova Eliska - Graduate thesis.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Petrikova - pos ved GK0001.pdfPosudek vedoucího práce664,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Petrikova - pos opon JP0001.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Petrikova - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce521,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.