Title: Využití a uplatnění projektového vyučování v hodinách anglického jazyka
Other Titles: The Application of Project Based Learning in the English Classrooms
Authors: Kalabzová, Milena
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19660
Keywords: projektová výuka;projekty;klíčové kompetence žáka;skupinová práce;projektová metoda v hodinách anglického jazyka
Keywords in different language: project teaching;project;key competencies;group work;projects in english classess
Abstract: Tato diplomová práce má za cíl nabídnout učitelům anglického jazyka propracovaný teoretický systém projektové práce, zahrnující vše podstatné, co má učitel pro úspěšné zavedení metody znát. Neméně důležité je ale také určení, co ještě dalšího podmiňuje úspěšnost této metody v praxi a tato práce stanovuje pět oblastí, které jsou přímo živnou půdou pro samotnou práci na projektech. Připravenost učitele a studentů pro projektovou práci je tedy klíčová a právě výsledkem zkoumání v praktické části je pojmenování všeho, co může projektovou práci v hodinách angličtiny ztěžovat a činit učitelům problémy a dále určit, do jaké míry se lze těmto problémům v rámci systematické přípravy vyhnout anebo je předejít.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of the application of Project Based Learning into English classes. The main focus of the background chapter is to define what it involves for a teacher to implement PBL into English classes. The thesis shows how PBL integrates language and content learning process and the points, which unwind from that connection. The work states several conditions that successful PBL implementation roots from and there is a PBL framework presented with clearly defined phases that English learning context requires. The second part of the thesis represents the practical part and outlines the research conducted by the method of a document analysis. It explores the genuine works of fifteen English teachers and their experiences with the PBL execution. The research focuses on listing the problematic areas that were considered troublesome by the teachers. The results of the research present eight major problematic themes and subsequently their subthemes that confirm the need of careful preparation for PBL and propose what fields English teachers should concentrate on when preparing students for PBL stages. The results also reveal that teachers should not to underestimate PBL time management and the decrease of initial motivation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KALABZOVA,thesis.pdfPlný text práce981,59 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kalabzova - pos. ved GK0001.pdfPosudek vedoucího práce720,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kalabzova - pos. opon JP0001.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kalabzova - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce511,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.