Title: Sport jako motivace k učení anglického jazyka na sportovních školách
Other Titles: Sport as a Motivator for Learning English Language at Sport Oriented Schools
Authors: Firla, Marek
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19662
Keywords: motivace;studium;cizí jazyk;edukace;student;sport
Keywords in different language: motivation;study;second language;education;student;sport
Abstract: Tato práce se zabývá jedním z hlavních činitelů při učení, v tomto případě při učení anglického jazyka, a to je motivace. Cílem této práce je zjistit, zda právě sport ovlivňuje míru motivace k učení anglického jazyka a pokud ano, tak v jakém rozsahu. V teoretické části této práce je uvedeno několik možných definicí motivace, spolu s odlišnými teoriemi motivace, které vysvětlují, co člověka motivačně ovlivňuje v průběhu jeho činnosti. V další části je motivace zkoumána z pohledu edukačního procesu a jsou zde prezentovány možnosti, jak motivaci k ha učení zvýšit skrze různé motivační strategie. V následující části, která je praktická, jsou pak tyto poznatky využity. Práce má za úkol přispět k pochopení složitého procesu motivace a vysvětlit jak se projevuje ve školním prostředí a jak může být využita k dosažení efektivnějšího edukačního procesu.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of motivation in English language learning by students, whose future may be influenced by professional sport. This thesis is composed of two elemental parts. In the background part, the term motivation is described from various points of views, with the emphasis being put on the educational motivation and possible ways to increase and maintain it by students via different motivational strategies. The research, which was conducted by 14 different athletes, is described in the second, practical, part of the thesis. At the very end of this thesis there are some possible suggestions how to use this influence in teacher´s advantage in order to achieve better results in second language acquisition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Marek Firla.pdfPlný text práce716,56 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Firla - pos ved GK0001.pdfPosudek vedoucího práce656,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Firla - pos opon LL0001.pdfPosudek oponenta práce904,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Firla - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce512,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.