Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVaňková, Jana
dc.contributor.authorBlábolová, Lucie
dc.contributor.refereeVejvodová, Jana
dc.date.accepted2015-05-22
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:56Z-
dc.date.available2013-12-02cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:56Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-13
dc.identifier60337
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19694
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá frekvencí a formou příslovečného určení v současné publicistice. Těžištěm práce je syntaktická analýza 40 textů excerpovaných z Hospodářských novin a 40 textů z Plzeňského deníku. Práce je zaměřena na texty analytického a zpravodajského charakteru, konkrétně se jedná o slohové útvary: komentář a zpráva. Cílem je zjistit typ příslovečného určení, který je ve sledovaných textech nejfrekventovanější a který naopak nejméně frekventovaný, a pokusit se je charakterizovat z hlediska jejich formy vyjádření.cs
dc.format65 s. (130 754 znaků), V s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60337-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadverbialecs
dc.subjectpublicistický stylcs
dc.subjectzprávacs
dc.subjectkomentářcs
dc.subjectformacs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectnevětná forma vyjádřenícs
dc.subjectvětná forma vyjádřenícs
dc.subjectadverbiumcs
dc.subjectadverbiální výrazcs
dc.subjectspojovací výrazcs
dc.subjectvedlejší věta příslovečnács
dc.titleFrekvence a formy vyjadřování příslovečného určení v současné publicisticecs
dc.title.alternativeThe frequency and forms of expressing of adverbials in current journalismen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis deals with frequency and form of adverbial in the current journalism. Its core is represented by a syntactic analysis of 40 texts extracted from "Hospodářské noviny" newspaper and 40 texts from "Plzeňský deník" newspaper. Main attention is brought to texts of analytic and journalism character, namely commentary and piece of news. The main objective is to find out which is the most frequent adverbial and in contrary which one is the less frequent and to try to define them from the point of view of their form.en
dc.subject.translatedadverbialsen
dc.subject.translatedjournalism styleen
dc.subject.translatedpiece of newsen
dc.subject.translatedcommentaryen
dc.subject.translatedformen
dc.subject.translatedfrequencyen
dc.subject.translatednon-sentence form of expressionen
dc.subject.translatedsentence form expressionen
dc.subject.translatedadverben
dc.subject.translatedadverbial expressionen
dc.subject.translatedconnecting expressionen
dc.subject.translatedsubordinate adverbial clauseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie_Blabolova_DP.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-blabolova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce32,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-blabolova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce52,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-blabolova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce63,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.