Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSuda, Zdeněk
dc.contributor.authorŠmídková, Veronika
dc.contributor.refereeVejvodová, Jana
dc.date.accepted2015-05-22
dc.date.accessioned2016-03-15T08:59:00Z-
dc.date.available2014-08-27cs
dc.date.available2016-03-15T08:59:00Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-23
dc.identifier65031
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19702
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá slohovou reprodukcí na základní škole z hlediska používání různých druhů předlohy. V teoretické části je vytvořen vhled do teorie vyučování slohu, především cíle a úkoly slohu, předpoklady, se kterými žák vstupuje do základní školy, možnosti motivace. V hlavní části diplomové práce jsou formou dotazníků zjišťovány zkušenosti učitelů s reprodukcí a smyslové preference stylu učení žáků. Hlavní částí práce je analýza psaného projevu žáků čtvrtého a pátého ročníku. Pro každou třídu byl zvolen jiný typ předlohy - textová předloha, video ukázka, audio nahrávka.cs
dc.format87 s. (107 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=65031-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreprodukcecs
dc.subjectslohové vyučovánícs
dc.subjecttextová předlohacs
dc.subjectvideo ukázkacs
dc.subjectaudio nahrávkacs
dc.titleVyužití reprodukce při práci s textem na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeUsing reproduction for work with text at primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the reproduction of the stylistic elementary school in terms of use of the different types of templates. In the theoretical part is created by the insight into the theory of teaching style, especially the objectives and tasks of the style, assumptions, which the disciple enters the elementary school, the possibilities of motivation. In the main part of the thesis are in the form of questionnaires, sequencing of the experience of the teachers with the reproductions and sensory learning style preference. The main part of the work is the analysis of writing the fourth and fifth class. For each class was elected to another type of master-the master text, video demo, audio recording.en
dc.subject.translatedreproductionen
dc.subject.translatedstylistic teachingen
dc.subject.translatedmaster texten
dc.subject.translatedvideo demoen
dc.subject.translatedaudio recordingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smidkova Veronika Vyuziti reprodukce pri praci s textem na 1.stupni ZS.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-smidkova_suda.pdfPosudek vedoucího práce43,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-smidkova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce45,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-smidkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce65,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.