Title: Výpočtové úlohy v chemii
Other Titles: Computational Task in Chemistry.
Authors: Trhlíková, Lenka
Advisor: Sirotek, Vladimír
Referee: Štrofová, Jitka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19706
Keywords: látkové množství;hmotnosti atomu;složení roztoků;složení soustavy;výpočty z chemických rovnic.
Keywords in different language: amount of substance;the mass of an atom;the composition of the solutions;the composition of the system;calculations from chemical equations
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou s chemickými výpočty. Cílem bakalářské práce bylo vypozorovat nejčastější chyby a typy příkladů, které dělají studentům největší potíže.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the topic connected to chemical calculations. The goal of bachelor thesis was to study the most often mistakes and example types that are very difficult for students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vypoctove ulohy v chemii.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Trhlikova_Lenka_VBP.pdfPosudek vedoucího práce432,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Trhlikova_Lenka_OBP.pdfPosudek oponenta práce356,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Trhlikova_Lenka_BP.pdfPrůběh obhajoby práce189,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.