Title: Ozonolýza derivátů kyseliny betulinové
Other Titles: Ozonolysis of derivates betulinic acid
Authors: Vála, Lukáš
Advisor: Richtr, Václav
Referee: Kraitr, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19709
Keywords: kyselina betulinová;ozonolýza;ozonizátor
Keywords in different language: betulinic acid;ozonolysis;ozoniser
Abstract: Tato práce popisuje vlastnosti a využití kyseliny betulinové, základní laboratorní metody jako jsou destilace, extrakce a tenkovrstvá chromatografie a popis ozonizátoru a jeho testování. V praktické části pak popisuje acetylaci a následnou ozonolýzu kyseliny betulinové a také samotné testování ozonizátoru.
Abstract in different language: In this thesis are described features and applications of betulinic acid and some laboratory methods like distillation, extraction and thin-layer chromatografy, also described construction of ozoniser. In practical part is a description of simple transformation of betulinic acid, its ozonolysis and testing of ozoniser.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vala L..pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vala_Lukas_VBP.pdfPosudek vedoucího práce260,21 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vala_Lukas_OBP.pdfPosudek oponenta práce322,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vala_Lukas_BP.pdfPrůběh obhajoby práce193,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.