Title: Historie vzdělávacích institiucí Základní škola v Novém Sedle
Other Titles: The history of educational institutions The primary school in Nové Sedlo
Authors: Cihlářová, Romana
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19716
Keywords: nové sedlo;školství;základní škola;školní budova
Keywords in different language: new saddle;education;primary school;school building
Abstract: Tato práce pojednává o vývoji školství v Novém Sedle s důrazem na dějiny před rokem 1945. Současně se zabývá stručnou historií města a vývojem školství obecně. Podstatnou součástí práce je také výběr nejvýznamnějších osobností, které na škole v Novém Sedle působily.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the development of education in Nové Sedlo and puts emphasis on its history before 1945. The thesis simultaneously engages in a brief history of the town and its development of education in general. The selection of the most significant personalities who have been employed at the Nové Sedlo school is also an important part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Cihlarova.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cihlarova V.pdfPosudek vedoucího práce683,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cihlarova O.pdfPosudek oponenta práce522,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cihlarova P.pdfPrůběh obhajoby práce182,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.