Title: Kultura bydlení za socialismu na Plzeňsku
Other Titles: The culture of socialism's housing in the Pilsen region
Authors: Šedivá, Markéta
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19717
Keywords: kultura bydlení;socialismus;plzeň;výstavba;rozdílné typy bydlení;sídliště
Keywords in different language: culture of living;socialism;pilsen;construction;different types of housing;settlement
Abstract: Tato bakalářská práce nese název kultura bydlení za socialismu na Plzeňsku. Jedná se o období 50. až 80. let, kdy hlavní slovo ve výstavbě měl stát a veškerý kulturní život probíhal v duchu socialistického realismu. Cílem práce je podat ucelený pohled na toto období u nás se zaměřením na oblast Plzeňska. V úvodu práce jsou popsány podmínky vzniku sídlištní výstavby v Československu. Následně se práce zabývá různými druhy bydlení a interiérem bytů. Jedna celá kapitola se věnuje sídlištní výstavbě v Plzni a bydlení na venkově. Práce se také zabývá tzv. druhým bydlením a hlavními rozdíly mezi chatařením a chalupařením. Poslední část této práce je věnována problematice získávání nového bytu.
Abstract in different language: This thesis deals with culture of living during socialism era in Pilsen. It is the period from 50s to 80s, when the main word in construction communist party had and cultural life took place in the spirit of socialist realism. The aim of this thesis is to provide a comprehensive view of this period in our country, focusing on the Pilsen region. In introduction conditions of rise of settlements in Czechoslovakia are described. Then the thesis deals with different types of housing and the interior. One chapter discusses construction of settlement in Pilsen and life in countryside. The thesis also deals with the difference between" chataření" and "chalupaření". Last part is devoted to the acquisition of new habitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sediva_M_BP_2015.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sediva V.pdfPosudek vedoucího práce493,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sediva O.pdfPosudek oponenta práce549,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sediva P.pdfPrůběh obhajoby práce181,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.