Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKilián, Jan
dc.contributor.authorMaňáková, Barbora
dc.date.accepted2015-05-18
dc.date.accessioned2016-03-15T08:59:21Z-
dc.date.available2014-05-20cs
dc.date.available2016-03-15T08:59:21Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-13
dc.identifier61214
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19720
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o historii prostituce v Plzni a o dalších patologických jevech, které s ní souvisejí. Práce zachycuje úvod do problematiky prostituce, obecný vývoj prostituce v českých zemích a zákonné přístupy, které jsou vůči prostituci vymezeny. Stěžejní kapitola jsou nevěstince v Plzni v 19. století a jejich rozmístění, dále porovnání Plzně s jinými městy v téže době a s Plzní v současnosti. Součástí práce je také sonda do matričních údajů, která ilustruje počet nemanželských narozených dětí v 19. století v Plzni.cs
dc.format77 s. (122 365 znaků), 14 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61214-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprostitucecs
dc.subjectpadlé ženycs
dc.subjectnevěstincecs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjectreglementacecs
dc.subjectabolicionismuscs
dc.subjectprohibicecs
dc.title"Padlé" plzeňské ženy v 19. stoletícs
dc.title.alternative"Fallen" women of Pilsen in the 19th centuryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programHistorická studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with the history of prostitution in Pilsen and other pathological phenomena related to it. Thesis is focused on the preface to the issue of prostitution, general development of prostitution in Czech Republic and legal approaches which are defined to prostitution. Pivotal charter is about brothels in Pilsen in the 19th century and their distribution along with comparison of Pilsen with other cities at the same time and present. The work also probes into the data of registry office that illustrates the number of illegitimate births in 19th century London.en
dc.subject.translatedprostitutionen
dc.subject.translatedfallen womenen
dc.subject.translatedbrothelsen
dc.subject.translatedpilsenen
dc.subject.translatedregimentationen
dc.subject.translatedabolitionismen
dc.subject.translatedprohibitionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Manakova.pdfPlný text práce10,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Manakova V.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Manakova O.pdfPosudek oponenta práce621,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Manakova P.pdfPrůběh obhajoby práce154,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.