Title: Smírčí kříže na Chebsku
Other Titles: The Crosses of Conciliation in the Cheb
Authors: Plevná, Pavlína
Advisor: Kilián, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19721
Keywords: drobné památky;cheb;kamenné kříže;pověsti;smírčí kříže;usmíření;vražda
Keywords in different language: small sights;cheb;stone crosses;tales;conciliation crosses;reconciliation;murder
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku hlavně dochovaných smírčích křížů v lokalitě Cheb s rozsáhlejší encyklopedickou podobou. Popsány jsou konkrétní kříže, rozdělené podle jejich aktuálního umístění, vyskytující se buď ve skupině, nebo samostatně. V práci jsou zahrnuty jejich okolnosti vzniku, lidové pověsti a rovněž jejich zachycení po výtvarné stránce včetně bohaté obrazové přílohy.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses mainly on the issue of surviving Conciliation crosses around the town Cheb with extensive encyclopedic form. Specific crosses are described, divided according to their current location, occurring either in a group or individually. The work included the circumstances of their creation, folk tales, and also they capture the artistic sense, including rich image attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce17,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Plevna V.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Plevna O.pdfPosudek oponenta práce967,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Plevna P.pdfPrůběh obhajoby práce178,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.