Title: Historie německé a české menšinové školy v Plesné
Other Titles: The history of German and Czech minority schools in Plesna
Authors: Dyčková, Lucie
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19723
Keywords: menšinová škola;měšťanská škola;obecná škola;program hooverova kuchyně;soutěž "za krásnější chebsko".
Keywords in different language: minority school council school;elementary school;program hoover kitchen;contest "the beautiful chebsko".
Abstract: Práce je věnována vývoji základní školy v Plesné v průběhu 20. století. Zabývala jsem se německou měšťanskou školou, která v Plesné vznikla sloučením evangelické a katolické školy. Ve třetí kapitole naleznete historii české menšinové školy v Plesné, která zde existovala paralelně s německou měšťanskou školou. Kapitola také nastiňuje složitou situace Čechů v pohraničí. Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala vývoji školy po skončení 2. světové války, kdy v Plesné byla obecná škola a měšťanská střední školy, které byly v 50. letech sloučeny v jednu základní školu. Práce se hlavně věnuje historii školy, ale ukazuje i kulturně-politickou situaci v obci. V závěru práce je přepis rozhovoru s bývalými učitelkami, které na škole působily řadu let.
Abstract in different language: The work is dedicated to the development of an elementary school in the fungus in the 20th century. I dealt with the German town school, which was founded in Plesná merger of the Evangelical and Catholic schools. In the third chapter contains the history of the Czech minority schools in Plesná, which existed in parallel with the German town school. The chapter also outlines the difficult situation of the Czechs in the border region. In the fourth chapter is devoted to the development of school after the 2nd World War, when Plesná was an elementary school and middle school council, which were in the 50s merged into one elementary school. The work is essentially devoted to the history of the school, but also shows the political and cultural situation in the village. The conclusion is a transcript of an interview with a former teacher who worked for many years the school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LucieDyckova.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dyckova V.pdfPosudek vedoucího práce432 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dyckova O.pdfPosudek oponenta práce938,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dyckova P.pdfPrůběh obhajoby práce195,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.