Title: Jazykové prostředky v inzerátech (se zaměřením na slova zkratková)
Other Titles: Linguistic means in the ads (focusing on acronyms)
Authors: Mašková, Lenka
Advisor: Menclová, Hana
Referee: Šíp, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19843
Keywords: zkratková slova;inzeráty;slovotvorba;zkracování;německý jazyk
Keywords in different language: acronyms;advertisements;word-formation;shortening;german language
Abstract: Zkratková slova tvoří neodmyslitelnou součást nejen odborného jazyka, ale stále více se uplatňují i v běžné komunikaci. Cílem této diplomové práce je proto analyzovat zkratková slova v německých inzerátech. Teoretická část práce se věnuje definici zkratkových slov a jejich odlišení od podobných jazykových jevů. Dále jsou zde uvedeny různé typy zkratkových slov, jejich funkce, či gramatické a sémantické zvláštnosti. V empirické části jsou zkratková slova zkoumána v pěti různých druzích inzerátů (práce, nemovitosti, automobily, cestování, seznamka) a získaná data jsou v závěru práce interpretována.
Abstract in different language: Acronyms are an inseparable part of not only German for specific purposes, but are also to be found in common everyday communication. The subject of this master´s thesis is to analyze acronyms in German advertisements. The theoretical part is devoted to acronym´s definition and their distinction from other similar language phenomena. Furthermore, different types of acronyms their function or grammatical and semantic features are described in this part of the thesis. The empirical part investigates acronyms in five different kinds of advertisements (jobs, reality, cars, travelling, lonely hearts), and describes them in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Maskova.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Maskova_vp.pdfPosudek vedoucího práce568,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Maskova_op.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Maskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce299,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.