Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMehnert, Elke
dc.contributor.authorVlčková, Jana
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:54Z
dc.date.available2012-12-03cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:54Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-07
dc.identifier54732
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19845
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá literaturou migrantů v kontextu současné německy psané literatury. Informuje o existenci a významu literární ceny Chamisso Preis, která je předávána německy mluvícím autorům neněmeckého původu. Práce představuje nositele této ceny, německy píšícího autora Michaela Stavariče a analyzuje jeho dílo Brenntage.cs
dc.format48 s. (18 144 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54732-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsoučasná německy psaná literaturacs
dc.subjectliteraturacs
dc.subjectChamisso-preiscs
dc.subjectMichael Stavaričcs
dc.subjectmigrantics
dc.titleLiteratura migrantů jako obohacení současné německy psané literaturycs
dc.title.alternativeMigrant Literature as an Enrichment to Contemporary German-speaking Literatureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Master's thesis deals with migrant literature in the context of contemporary German-speaking literature. It informs about the existence and meaning of the Chamisso Prize that is given to German-speaking authors of non-German origin. The thesis introduces a Chamisso-Prize award winning German-speaking author, Michael Stavarič, and his work, Brenntage, is analyzed.en
dc.subject.translatedcontemporary german-speaking literatureen
dc.subject.translatedliteratureen
dc.subject.translatedChamisso-preisen
dc.subject.translatedMichael Stavaričen
dc.subject.translatedmigrantsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-JanaVlckova.pdfPlný text práce820,23 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vlckova_vp.pdfPosudek vedoucího práce743,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vlckova_op.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vlckova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce212,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.