Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTonsern, Clemens
dc.contributor.authorPoppová, Mathilda
dc.contributor.refereeWittmann, Julia
dc.date.accepted2015-06-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:56Z-
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:56Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier59943
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19847
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá frazémy a funkčními slovesy v rakouské němčině. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá představením lingvistické disciplíny frazeologie, vysvětlením pojmů frazém a funkční sloveso a popsání jejich rysů. Dále představuje rakouskou němčinu jako variantu německého jazyka a popisuje její specifickou slovní zásobu a gramatické zvláštnosti. Podklad pro praktickou část zde tvoří kapitola frazeologismy a funkční slovesa ve výuce cizího jazyka. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem z rakouského časopisu Profil (9. 3. 2015, 11) a návrhem učebních materiálů pro české studenty učící se německy.cs
dc.format127 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59943-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrakouská němčinacs
dc.subjectfrazeologismuscs
dc.subjectfunkční slovesacs
dc.subjectfrazeologizmy a funkční slovesa ve výuce cizího jazykacs
dc.titlePhraseologismen und Funktionsverbgefüge in der österreichischen Standardvarietät des Deutschen: Ein kontrastiver Vergleich zum Tschechischen einschließlich von Unterrichtsvorschlägen für tschechische DeutschlernerInnen Frazeologismy a funkční slovesa v rakouské němčině: Kontrastivní srovnání s češtinou včetně učebních podkladů pro české studenty učící se německycs
dc.title.alternativePhraseology and funktional verbs in Austrian standard language: Contrastive comparison in Czech,including study materiels for Czech students learning Germanen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis describes Austrian phrasal idioms and functional verbs. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with introduction of phraseology as a linguistic discipline, explanation of terms phrasal idiom and function verb, and description of their features. Furthermore, the thesis describes Austrian variety of German, its specific vocabulary and grammatical differences. The base for practical part is made by the chapter about phraseologisms and functional verbs in second language learning. The practical part itself deals with research of an Austrian magazine Profil (9.3.2015, No 11), and proposal of possible learning material for Czech students learning German language.en
dc.title.otherFrazeologismy a funkční slovesa v rakouské němčině: Kontrastivní srovnání s češtinou včetně učebních podkladů pro české studenty učící se německycs
dc.subject.translatedphrasalen
dc.subject.translatedfunctional verbsen
dc.subject.translatedaustrian variety of germanen
dc.subject.translatedphraseologisms and functional verbs in second language learningen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Mathilda Poppova.pdfPlný text práce32,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Poppova_vp.pdfPosudek vedoucího práce95,76 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Poppova_op.pdfPosudek oponenta práce958,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Poppova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce273,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.