Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMenclová, Hana
dc.contributor.authorKopecká, Adéla
dc.contributor.refereeSalcmanová, Eva
dc.date.accepted2015-06-12
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:58Z-
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:58Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier59946
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19849
dc.description.abstractTématem této diplomové práce jsou frazeologismy ve výuce němčiny na českých středních školách. Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře se frazeologismy vyskytují ve vybraných učebnicích, jakým způsobem jsou zprostředkovávány a osvojovány, a o jaké typy výrazů se jedná. Stěžejní část práce tvoří vlastní návrhy aktivit, úloh a cvičení, jež lze použít ve výuce němčiny jako cizího jazyka a jež mají přispět k výuce těchto ustálených slovních spojení.cs
dc.format61 s., ii s. (75 045 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59946-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfrazeologiecs
dc.subjectfrazeologismycs
dc.subjectfrazeodidaktikacs
dc.subjectspolečný evropský referenční rámeccs
dc.subjectidiomycs
dc.subjectpříslovícs
dc.subjectvýuka němčinycs
dc.titlePhraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprachecs
dc.title.alternativePhrasemes in Teaching German as a Foreign Languageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on phrasemes in learning and teaching German at Czech high schools. The aim is to determine to what extent German phrasemes occur in selected textbooks, in what way they are put across and acquired, and what kind of these expressions can be found there. The major objective, however, is to design activities, exercises and tasks that could be used in teaching German as a foreign language and that should contribute to teaching and learning of these fixed phrases.en
dc.subject.translatedphraseologyen
dc.subject.translatedphrasemesen
dc.subject.translatedphraseodidacticsen
dc.subject.translatedcommon european framework of reference for languagesen
dc.subject.translatedidiomsen
dc.subject.translatedproverbsen
dc.subject.translatedteaching germanen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kopecka_Adela.pdfPlný text práce10,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kopecka_vp.pdfPosudek vedoucího práce479,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kopecka_op.pdfPosudek oponenta práce869,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kopecka_obh.pdfPrůběh obhajoby práce268,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.