Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWittmann, Julia
dc.contributor.authorPeková, Šárka
dc.contributor.refereeVoltrová, Michaela
dc.date.accepted2015-06-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:59Z
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:59Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier59963
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19851
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá česko-německými vztahy po roce 1989. Zaměřuje se konkrétně na porovnání jejich zobrazení v seriózních českých online médiích s vnímáním a názory českých občanů. Teoretická část slouží jako představení česko-německých vztahů již od druhé světové války, a to zejména na politické úrovni. V praktické části následuje analýza veřejného mínění na vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Německem. Jako metodou výzkumu byl zvolen anonymní dotazník, který byl sestaven z 13 otázek. Výsledky dotazníku byly rozděleny do 3 kategorií a porovnány s poznatky z vybraných českých periodik. Na konci diplomové práce jsou přiloženy přehledné grafy a také kopie všech významných politických dokumentů mezi Českou republikou a Německem po r. 1989.cs
dc.format48 s. (99 914 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59963-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčesko-německé vztahycs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectNěmeckocs
dc.subjectrok 1989cs
dc.subjectčeskoněmecká deklarace 1997cs
dc.subjectsudetoněmecká otázkacs
dc.titleEntwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen nach 1989 - Vergleich des Ist-Zustands in den Medien und in den Köpfen der Bürgerde
dc.title.alternativeDevelopment of the Czech-German relations after 1989 - Comparison of the actual situation in the media and in the minds of citizensen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the Czech-German relations after the year 1989. It focuses specifically on comparison between their depiction in the serious Czech online newspapers with perceptions and opinions of the Czech population. The theoretical part serves as an introduction of the Czech-German relationships already from the end of the Second War, especially at the political level. In the practical part follows the analysis of public perception on interrelationships between the Czech Republic and Germany. As the method of research was chosen an anonymous questionnaire, consisted of 13 questions. His results were divided into 3 categories and compared with findings from selected Czech periodicals. At the end of the diploma thesis are clear graphs and copies of all important political documents between the Czech Republic and Germany after the year 1989 attached.en
dc.subject.translatedczech-german relationsen
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedGermanyen
dc.subject.translatedyear 1989en
dc.subject.translatedczech-german declaration 1997en
dc.subject.translatedsudeten german questionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP k vytisknuti konecna verze.pdfPlný text práce10,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pekova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pekova_op.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pekova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce274,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.