Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSalcman, Václav
dc.contributor.authorMarková, Olga
dc.contributor.refereeWittmann, Julia
dc.date.accepted2015-06-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:02Z-
dc.date.available2014-06-13cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:02Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier63830
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19857
dc.description.abstractPráce se zabývá překlady odborných textů. Teoretická část se zabývá překladem, definuje pojem překlad, popisuje osobnost překladatele a nastiňuje vztah k lingvistice. Další část se věnuje odbornému jazyku. V praktické části byl vytvořen slovníček odborných termínů. Cílem bylo vytvořit pomůcku ve formě slovníku odborných pojmů pro případné budoucí studenty, nebo pro ty, kteří se chystají rozšířit znalosti v této oblasti.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63830-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodborný textcs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectodborný jazykcs
dc.subjectslovníček odborných pojmůcs
dc.titleProblematik der Übersetzung von Fach- und Wissenschaftstextencs
dc.title.alternativeThe problems of translation of technical and science textsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of the thesis is called Problematik der Übersetzung von Fach- und Wissenschaftstexten. The work deals with the translation of scientific texts. The teoretical part deals with translation, defines the term translation, describes personality of translator and outlines the relationship to linguistics. In the next section is described the technical language. In the practical part was created a glossary of technical terms.The objective was to create an aid in the form of dictionary of expert terminology for contingent future students or for those who are going to extend the knowledge in this area.en
dc.subject.translatedscientific textsen
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtechnical languageen
dc.subject.translateddictionary of technical termsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Markova Olga.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Markova_vp.pdfPosudek vedoucího práce785,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Markova_op.pdfPosudek oponenta práce941,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Markova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce261,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.