Title: Frazeologismy v německých časopisech pro ženy
Other Titles: Phraseologies in German magazines
Authors: Vrbová, Jana
Advisor: Höppnerová, Věra
Referee: Šíp, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19859
Keywords: frazeologie;lexikologie;jazyk časopisů;idiomatičnost;kolokace;časopis pro ženy;ustálené slovní spojení;jazyková funkce;lexikální jednotka;výuka cizích jazyků
Keywords in different language: phraseology;lexicology;language of magazines;idiomaticity;collocation;magazine for women;language function;lexicological unit;teaching foreign languaguages
Abstract: Tématem práce jsou frazeologismy v německých časopisech pro ženy. Praktická část je založena na teoretické. Teoretická část se opírá o tři hlavní zdroje (Burger, 1982; Fleischer, 1997; Kratochvílová, 2011). Názory těchto třech autorů jsou porovnávány a problém frazeologie je v této části přiblížen. V praktické části jsou frazeologismy z korpusu rozděleny dle kritérií z části teoretické. Výsledky této analýzy jsou shrnuty a okomentovány. V poslední kapitole je zmíněno užití frazeologismů ve výuce.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the phraseological units in German magazines for women. The practical part is based on a theoretical one. This theoretical part employs three main sources (Burger, 1982; Fleischer, 1997; Kratochvílová, 2011). Here, the opinions of these three authors are compared to each other and the problem of phraseology is clarified. In the practical part, the phraseological units are sorted according to several criteria from the theoretical part. The outcomes of this analysis are summarised and commented on. In the last chapter, the use of phraseology in teaching foreign languages is mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krucka_DP.pdfPlný text práce802,63 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krucka_vp.pdfPosudek vedoucího práce484,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krucka_op.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krucka_obh.pdfPrůběh obhajoby práce284,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.