Title: Motivace studentů středních škol k výuce německého jazyka
Other Titles: Motivation of secondary school students to learn German
Authors: Hůlová, Karolína
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19906
Keywords: motivace;student;střední škola;učitel;německý jazyk;výukové metody;pozitivní motivace
Keywords in different language: motivation;student;secondary school;german language;teacher;learning methods;positive motivation
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice motivace studentů středních škol k výuce německého jazyka. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje celkem pět kapitol, které na sebe navazují. Zabývá se motivací, potřebami, výukou německého jazyka na středních školách, osobností učitele, organizačními formami a výukovými metodami. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem motivují učitelé studenty středních škol k výuce německého jazyka. K výzkumu byla použita metoda rozhovoru a pozorování. Na základě provedeného výzkumu se ukázalo, že učitelé používají ve svých vyučovacích hodinách jako motivační prostředek chválu, různé druhy didaktických her, klasifikaci, inspirativní příklady z osobního života, svůj osobní příklad a zdůrazňují studentům možnosti uplatnění znalosti německého jazyka v praktickém životě.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with an issue of student's motivation to learn German language at secondary schools. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains five chapters. It deals with a motivation, needs, teaching of German language at the secondary schools, personality of a teacher, organisation forms and learning methods. The goal of the practical part is qualitative research. This research should find out how the teachers motivate their students at the secondary school to learn German language. There were used two qualitative methods, interview and observation. This part explains how teachers use various types of the motivation instruments during their teaching lessons. For example: positive verbal evaluation, various types of didactical plays, notes, inspirational examples from personal life etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hulova.pdfPlný text práce935,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hulova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hulova - oponent.pdfPosudek oponenta práce326,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hulova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce127,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.