Title: Výživa dětí II. stupně ZŠ během dopoledního vyučování se zaměřením na stravování ve školní jídelně
Other Titles: Nutrition for children of secondary school during morning classes with a focus on eating in the school cafeteria
Authors: Doskočil, Lukáš
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Kočí, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19916
Keywords: dopolední stravování;stravování ve školních jídelnách;pitný režim;školní automaty a bufety;výživa dětí;svačiny;ovoce a zelenina;nápojový automat;stravovací automat;bufet;dotazníkové šetření
Keywords in different language: morning dining;school dining;drinking regime;vending machines and snack bars;children nutrition;snacks;fruits and vegetable;beverage vending machine;meal vending machine;snack bar;questionnaire
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat stravovací návyky dětí základních škol, protože nabídka v této oblasti je v současné době poměrně široká a umožňuje žákům vybírat mezi zdraví prospěšnými a zdraví méně prospěšnými potravinami, či vyloženě nezdravými. Teoretická část práce se věnuje tématu stravování dětí, uvádí specifika výživy dětí staršího školního věku, zásady zdravé výživy. Zabývá se také školním stravováním, jeho vývojem a jeho specifiky. Přibližuje uživateli práce také školní preventivní programy. V praktické části práce jsou vyhodnoceny dotazníky, které vyplňovali žáci 7. tříd základních škol jak na vesnici, tak ve městech. Zjištěné výsledky jsou komentovány. Je zde provedena také syntéza výsledků a ke zjištěným výsledkům jsou vydána doporučení. Jako zásadní zjištění této práce se jeví, že ač mají děti velkou nabídku v oblasti dopoledního stravování, ve většině případů stále rozhodují rodiče o svačinách či pitném režimu dětí, protože děti si svačiny a nápoje nosí nejčastěji z domova.
Abstract in different language: The main goal of the thesis is to investigate dining habits of elementary school students as they constantly face food choices. Nowadays, there is a broad range of school meals that enables the students to choose between healthy and unhealthy food. The theory part of the thesis focuses on eating habits of both children and teenagers, as well as presents basic nutrition principles. Furthermore, the thesis explores the school dining system, its development and characteristics, and introduces school prevention programs. The practical part analyzes questionnaire data gathered from 7th grade students living in both urban and rural areas. The results are evaluated and recommendations are made to address the findings. The results showed that despite the fact that students have many options when it comes to morning dining, their parents still decide about snacks or beverages they consume as most of the students bring their snacks and beverages from home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lukas Doskocil.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Doskocil - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce417,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Doskocil - oponent.pdfPosudek oponenta práce454,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Doskocil - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce989,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.