Title: Pamětihodnosti Volgogradu
Other Titles: Historical sights of Volgograd
Authors: Součková, Jana
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19922
Keywords: volgograd;velká vlastenecká válka;2. světová válka;bitva o stalingrad;pamětihodnosti;pamětní komplexy;náměstí;parky
Keywords in different language: volgograd;the great patriotic war;world war ii.;the battle of stalingrad;historical sights;historical complexes;squares;parks
Abstract: Bakalářská práce představuje důležité historické památky nacházející se ve městě Volgogradu. Jsou zde nastíněna historická fakta o městě, která přispěla k vytvoření významných historických a kulturních památek. Podrobně jsou zde popsány památné komplexy, rezervace, muzea a památníky, s ohledem na jejich historický podklad. Součástí práce je také překladový česko - ruský slovník aktuálních výrazů a obrázky, které mohou usnadnit představu o zmíněných historických památkách.
Abstract in different language: The bachelor thesis introduces an important historical sites located in Volgograd. In the thesis historical facts about the city, which contributed to the creation of significant historical and cultural monuments, are outlined. Monumental complexes, reservations, museums and memorials are described in details with respect to the historical basis. The work also includes a bilingual Czech - Russian dictionary of current expressions and images which can facilitate an idea about these historical sites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace, Souckova.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Souckova - Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce857,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Souckova - Val. opon.pdfPosudek oponenta práce805,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Souckova.pdfPrůběh obhajoby práce291,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.