Title: Překlad povídky Slávy Brodského "Plaťjanoj škaf" s komentářem
Other Titles: Translation of story of Sláva Brodskij "Plaťjanoj škaf" with short comment.
Authors: Váchalová, Šárka
Advisor: Sováková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19924
Keywords: sláva brodský;překlad povídky;biografie;tvorba.
Keywords in different language: slava brodsky;translation of short story;biography;creation.
Abstract: Bakalářská práce se v první části zabývá biografií a tvorbou ruského prozaika Slávy Brodského. Druhá část objasňuje vývoj, význam, cíl, metody a postupy uměleckého překladu. Jsou zde taktéž zmíněny významné osobnosti v historii překladu. Závěrečná kapitola je věnována vlastnímu překladu povídky "Plaťjanoj škaf" s krátkým komentářem, který se soustřeďuje na problematiku překladu uvedeného textu.
Abstract in different language: In the first part this work is concerned with biography and creation of Russian writer Slava Brodsky. The second part explains the development, significance, aim, methods and procedures of literary translation. It mentions famous personages in history of translation too. Third part applies to translation short story "Wardrobe" with commentary, that concentrates on problems of translated text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sarka Vachalova.pdfPlný text práce393,17 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Vachalova - Sov ved.pdfPosudek vedoucího práce710 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Vachalova - Val opon.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Vachalova.pdfPrůběh obhajoby práce266,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.