Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešková, Michaela
dc.contributor.authorGolovko, Vyacheslav
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:45Z-
dc.date.available2014-05-27cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:45Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier61579
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19926
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice ruského jazyka na Ukrajině. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část se zabývá historickým vývojem ruského jazyka na území Ukrajiny a příčinami vzniku současné jazykové situace. Věnovali jsme se zákazům na používání ukrajinštiny za posledních čtyři sta let. Bylo to období, kdy Ukrajina byla součásti Ruského impéria a později Sovětského svazu. V druhé části jsou obsaženy příklady dvojjazyčnosti v ukrajinských masmédiích (televize, noviny), v politice a showbyznysu. Druhá část je praktická, jsou zde uvedeny výsledky aktuálního dotazníkového šetření týkajícího se postavení ruského jazyka na Ukrajině, jehož se zúčastnili lidé ze dvou měst východní Ukrajiny.cs
dc.format46 s. (73 913 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectruský jazykcs
dc.subjectvývoj ruštiny na ukrajiněcs
dc.subjectruština na ukrajině dnescs
dc.subjectsuržykcs
dc.subjectdotazníkové šetření na ukrajiněcs
dc.subjectruština v ukrajinských masmédiíchcs
dc.subjectstatistika používání ruštinycs
dc.subjectruština v ukrajinské politicecs
dc.subjectruština v ukrajinském showbyznysucs
dc.titleRuský jazyk na Ukrajiněcs
dc.title.alternativeRussian language in Ukraineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with the issue of the Russian language in Ukraine. The work is divided into two parts. The first theoretical part deals with the historical development of the Russian language in Ukraine and the causes of the current linguistic situation. There were prohibitions on the use of Ukrainian in the last four hundred years. It was a period when Ukraine was part of the Russian Empire and later the Soviet Union. In the second part contains examples of bilingualism in the Ukrainian mass media (TV, newspapers), in politics and show business. The second part is practical, we present the results of actual questionnaire survey concerning the status of the Russian language in Ukraine, which was attended by people from the two towns of eastern Ukraine.en
dc.subject.translatedrussian languageen
dc.subject.translateddevelopment of russian in ukraineen
dc.subject.translatedrussian language in ukraine todayen
dc.subject.translatedsurzhyken
dc.subject.translatedsurvey in ukraineen
dc.subject.translatedrussian language in ukrainian mass mediaen
dc.subject.translatedstatisticsen
dc.subject.translatedrussian language in ukrainian policyen
dc.subject.translatedrussian language in ukrainian showbizen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2015.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Golovko - Pesk. ved.pdfPosudek vedoucího práce610,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Golovko - Sov op.pdfPosudek oponenta práce694,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Golovko.pdfPrůběh obhajoby práce256,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.