Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová, Jiřina
dc.contributor.authorHärtelová, Lucie
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:45Z
dc.date.available2014-05-27cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:45Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier61580
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19927
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je animovaný film Máša a medvěd. V první části, která je spíše teoretická, se věnuje pozornost historii a vývoji animace. Pro lepší představu jsou uvedeny druhy animace. V této části jsou zařazeny rovněž známé osobnosti spjaté s animovanými filmy pro děti. Druhá stěžejní kapitola bakalářské práce se zabývá praktickou analýzou samotného filmu. S využitím vlastních poznatků je předloženo srovnání současné a původní verze animovaného filmu Máša a medvěd. Závěrem je zmíněno, jaký vliv může mít animovaný film na děti. Bakalářská práce může být využita jako zpestření při vyučování ruského jazyka na základních nebo středních školách.cs
dc.format46 s., VI s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMáša a medvědcs
dc.subjectanimacecs
dc.subjectanimovaný filmcs
dc.subjectseriálcs
dc.subjectpohádkacs
dc.subjectnorma spisovného jazykacs
dc.subjectvliv filmu na dětics
dc.titleAnimovaný film Máša a medvěd (současná a původní verze)cs
dc.title.alternativeAnimated series Masha and the Bear (current and original versions)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with animated TV series Masha and the bear. The first part is mostly theoretical and focuses on the history and development of animation itself. To improve the understanding, the forms of animation are stated. The first part also deals with the famous personalities connected with animated movies made for children. In the second part, the main series analysis is processed. Based on the personal experience, the actual and the original Masha and the bear series comparison, is presented. Conclusion is mentioned, what impact can have an animated film for children. Bachelor thesis can be used for Russian studies in high or elementary schools or to enhance classes.en
dc.subject.translatedMasha and the bearen
dc.subject.translatedanimationen
dc.subject.translatedanimated filmen
dc.subject.translatedseriesen
dc.subject.translatedfairy taleen
dc.subject.translatedlinguistic prescriptionen
dc.subject.translatedinfluence of animatd film on childrenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lucie Hartelova.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Hartelova - Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Hartelova - Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce691,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Hartelova.pdfPrůběh obhajoby práce239,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.