Title: Symboly Francie
Other Titles: National symbols of France and their utilization in education
Authors: Matznerová, Michaela
Advisor: Nováková, Sylva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19930
Keywords: Francie;symboly;státní hymna;vlajka;státní znak;galský kohout;devíza;státní svátek 14. července;Řád čestné legie;Velká francouzská pečeť
Keywords in different language: symbols;national anthem;flag;national emblem;gallic rooster;guiding principle;public holiday 14th july;Legion of honour;France great seal
Abstract: Práce analyzuje státní symboly Francie a zabývá se jimi z pohledu kulturního a interkulturního. Analyzovány jsou následující symboly: státní hymna, státní vlajka, státní znak, galský kohout, devíza: "volnost, rovnost, bratrství", státní svátek 14. července, Řád čestné legie, velká francouzská pečeť a Marianne. Je u nich uveden jejich vznik, vývoj a symbolika a všechny symboly, kromě Marianne, jsou srovnány s českými symboly. Na konci práce se nachází návrh využití státních symbolů ve výuce.
Abstract in different language: This work analyses French national symbols from cultural and intercultural point of view. Analysed symbols are French National Anthem, French National Flag, French National Emblem, Gallic rooster, motto: "Liberty, Equality, Fraternity", July 14, Legion of Honour, Great Seal of France. Every symbol has its own description containing its origin, its development and its symbolism. All symbols except of Marianne are contrasted to Czech symbols and work ends with the suggestion of utilization of this topic in education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michaela Matznerova 2015.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos Matznerova Novak ved.pdfPosudek vedoucího práce637,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos Matznerova Mudroch opon.pdfPosudek oponenta práce641,98 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Matznerova.pdfPrůběh obhajoby práce191,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.