Title: Rudé náměstí- historie a současnost
Other Titles: Red square- history and the present
Authors: Jamborová, Barbora
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19934
Keywords: Rudé náměstí;Moskva;historie;informace;místo;památky;historická událost;architektura;Kreml;Chrám vasila blaženého;gum;Státní historické muzeum;Mauzoleum V. I. Lenina
Keywords in different language: Red square;Moscow;history;information;place;sights;historical event;architecture;Kreml;focused;Saint basil´s cathedral;gum;State historical museum;Lenin´s mausoleum
Abstract: Bakalářská práce je věnována Rudému náměstí v Moskvě. Kromě základních faktů se objevují informace o historii daných míst a památek. V práci jsou popsány některé základní historické události, spojené s architektonickými památkami a jinými historickými místy. Práce je rozdělena na dvě kapitoly, bibliografii, závěr a ruské a anglické resumé. V první kapitole jsou základní informace o Rudém náměstí, o jeho vzniku a založení. Tato kapitola je rozdělena do jednotlivých menších částí, které se věnují jednotlivým památkám nacházejícím se v Kremelském komplexu. Druhá kapitola je zaměřena na další historicky významná místa situovaná na náměstí jako např. chrám Vasila Blaženého, GUM, Státní historické muzeum, mauzoleum V. I. Lenina atd.
Abstract in different language: The topic of the presented bachelor thesis is the Red Square in Moscow. Except for basic facts, there is above all information about the history of the given places and sights to be found, there. In the thesis, some basic historical events are characterized that are connected to the architectural sights and other historical places. The thesis is divided into two parts, bibliography, enclosure, and Russian, and English resume. In the first part, there are basic pieces of information about the Red Square, about the whereabouts of the square, about its origin and foundation. This part is divided into various smaller units, out of which every single one deals with one particular piece of sight that is to be found in the entire Kreml compound. The second part is focused on the other historically important places situated in the square, such as for example the Saint Basil's Cathedral, GUM, the State Historical Museum, Lenin's Mausoleum etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka-3.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos BP Jamborova Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos BP Jamborova Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce759,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Jamborova.pdfPrůběh obhajoby práce178,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.