Title: Hovorová francouzština a její zastoupení ve vybraných komiksech
Other Titles: Spoken French and its representation in selected comics
Authors: Motlíková, Iva
Advisor: Mudrochová, Radka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19935
Keywords: komiks;hovorová francouzština;populární francouzština;argot;manga
Keywords in different language: comics;informal french;popular french;argot;mangas
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hovorovou francouzštinou v komiksech, v nichž jsou dnes hovorové prvky velmi frekventované. Teoretická část se nejprve věnuje charakteristice hovorové francouzštiny. Poté se zaobírá rozdíly mezi argotem, hovorovou a populární francouzštinou. Dále analyzuje hranice hovorové francouzštiny. Konec teoretické části se věnuje komiksům, popisuje definici komiksu a zaměřuje se na jeho historii. Praktická část se skládá ze tří vybraných komiksů. U každého komiksu jsou charakterizovány vybrané hovorové výrazy, které jsou vysvětleny i na dalších možných příkladech.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concentrated on emphasizing of the informal French language in comics. In the beginning of the theoretical part, I am going to focus on the characteristic of the informal French. The difference between argot, colloquial and popular French language is going to be explained later on. Afterwards, this part is going to analyse the boundaries of informal French. The end of the theoretical part is going to be focused on comics. This part is going to describe the definition of comics first and then it is going to focus on its history. The practical part contains three chosen comics and characterizes the selected informal expressions from each comic and then explains them on the other possible examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Motlikova Iva.pdfPlný text práce797,1 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos Motlikova Mudroch ved.pdfPosudek vedoucího práce624,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos Motlikova Novak opon.pdfPosudek oponenta práce810,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Motlikova.pdfPrůběh obhajoby práce189,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.