Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValová, Liudmila
dc.contributor.authorZatrutina, Iulianiia
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:50Z-
dc.date.available2014-09-30cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:50Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier64852
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19936
dc.description.abstractDaná bakalářská práce je věnována jazykové a mezijazykové česko-ruské homonymii. Má dvě kapitoly.V první kapitole práce jsou definovány a zkoumány základní pojmy homonymie a jí podobných jevů. Provedena analýza možných klasifikací vnitrojazykových homonym, analýza mezijazykové homonymie, mezijazykové paronymie, "falešných přátel překladatele" a upřesnena terminologie. Rozebrány jsou dále možné klasifikace mezijazykových homonym. Prozkoumany možné cesty vzniku slovanských mezijazykových homonym, roztříděny mezijazykové homonymy podle možných sémantických vztahů.V posledním oddíle se nachází klasifikace homonym na základě možných stylistických a funkčních odlišností. Přílohy obsahují česko-ruský slovník homonym, který byl vytvořen na základě příkladů uvedených v bakalářské práci.cs
dc.format71 s. (78 572 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjazyková homonymiecs
dc.subjecthomonymiecs
dc.subjectmezijazyková homonymiecs
dc.subjectrusko-česká homonymiecs
dc.subjectčesko-ruská homonymiecs
dc.subjectpolysémiecs
dc.subjectklasifikace homonymcs
dc.subjectslovník homonymcs
dc.subjectrusko-česká homonymacs
dc.subjecthomonymie a polysémiecs
dc.subjecthomonymacs
dc.titleJazyková homonymiecs
dc.title.alternativeLinguistic homonymyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe given thesis is devoted to lingual and interlingual Czech-Russian homonymy. It has two chapters. In the first chapter of this work there are definitions and examined basic concepts of homonyms. There is a classification of interlingual homonyms. There are studies of possible ways of the formation of homonyms, there are separations of homonyms because of their semantic relations with one another. In the last part of this work are classifications of homonyms because of the functional and stylistic differences. Attachment is the Czech-Russian vocabulary of homonyms which are based on examples in this worken
dc.title.otherJazykovaja omonimijacs
dc.subject.translatedlanguage homonymyen
dc.subject.translatedhomonymyen
dc.subject.translatedinterlingual homonymyen
dc.subject.translatedrussian-czech homonymyen
dc.subject.translatedczech-russian homonymyen
dc.subject.translatedpolysemyen
dc.subject.translatedhomonyms classificationen
dc.subject.translateddictionary of homonymsen
dc.subject.translatedrussian-czech homonymsen
dc.subject.translatedhomonymy and polysemyen
dc.subject.translatedhomonymsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jazykova homonymie CD PORTAL.pdfPlný text práce547,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Zatrutina - Val ved.pdfPosudek vedoucího práce867,03 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Zatrutina - Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce760,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Zatrutina.pdfPrůběh obhajoby práce274,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.