Title: K otázkám pravopisné gramotnosti ve školní praxi
Other Titles: The problems of ortography in schools
Authors: Kuchařová, Blanka
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19938
Keywords: písmo;abeceda;pravopis;ruština;didaktika
Keywords in different language: writing;alphabet;ortography;russian language;didactics
Abstract: Diplomová práce "K otázkám pravopisné gramotnosti ve školní praxi" se zabývá aktuálními problémy výuky ruského pravopisu na hodinách ruského jazyka v českých školách a celkově postavením ruštiny v českých školách obecně. Práce se skládá ze dvou základních částí. Teoretická část zkoumá ruské písmo a historii a vývoj ruského pravopisu, a také problematiku didaktiky ruského pravopisu. V praktické části pak lze najít praktické doplňkové materiály pro výuky ruského pravopisu na druhém stupni základních škol. V diplomové práci je rozebírán aktuální problém didaktiky ruského pravopisu - nedostatek času věnovaného ruskému pravopisu na hodinách ruského jazyka a nedostatek materiálů pro jeho výuku.
Abstract in different language: The graduate thesis "The problems of ortography in schools" deals with current problems of Russian orthography didactics during the Russian language lessons at Czech schools. The thesis also deals with the position of Russian language at Czech schools generally. The thesis contains two parts. The theoretical part describes Russian writing and the history and development of the Russian ortography and the issues of the Russian ortography didactics. In the practical part, there we can find useful additional materials for the Russian ortography teachinbg. The thesis analyses the current problems of Russian ortography didactics - the lack of time dedicated to Russian ortography during Russian language lessons and the lack of materials for its teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_finalni verze_Kucharova3.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos DP Kucharova Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce983,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos DP Kucharova Val opon.pdfPosudek oponenta práce875,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh DP Kucharova.pdfPrůběh obhajoby práce283,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.