Title: Výchova ke zdraví na prvním stupni základní školy
Other Titles: Education to health at infant school
Authors: Bašová, Martina
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1994
Keywords: zdraví;výchova ke zdraví;duševní hygiena;vývojové fáze;správná životospráva;sebevýchova;základní škola;vyučovací proces;relaxační techniky;praktické využití arteterapie
Keywords in different language: health;education to health;mental hygiene;various life cycle stages;correct diet;self-education;primary school;teaching process;relaxation techniques;practical using art therapy
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá výchovou ke zdraví a relaxací u žáků na prvním stupni základní školy. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, tj. Výchova ke zdraví z celospolečenského hlediska, Výchova ke zdraví ve vyučovacím procesu a Relaxační techniky. Praktická část obsahuje výzkum, který se zabývá možnostmi využití arteterapie na prvním stupni základní školy. Také obsahuje výsledky dotazníku, který vyplňovali učitelé základních škol.
Abstract in different language: The presented diploma thesis deals with health education and relaxation of lower primary schoul pupils. The teoretical part of my diploma thesis is divided into three main parts,it is Education to health from all human society point of view, Education to health at teaching process and Relaxation techniques. The practical part contains the research of possibilities of using art therapy in lower primary schools. It contains questionnaire?s results too, it filled in primary schoul teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Basova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Basova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,69 kBAdobe PDFView/Open
Basova - oponent.pdfPosudek oponenta práce336,69 kBAdobe PDFView/Open
Basova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.