Title: Motoricko-funkční příprava tenistů v předzávodním období v Jihočeském a Plzeňském kraji
Other Titles: Motor-functional preparation of tennis players during pre-season in South Bohemia region and Pilsen region
Authors: Smržová, Andrea
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19968
Keywords: motoricko-funkční příprava;tenis;předzávodní období;starší žáci ve věku 13-14let
Keywords in different language: motoric functional scheme training;tennis;prerace period;older pupils age 13-14 years
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena v písemné části na motoricko-funkční přípravu tenistů-starších žáků, kde je má pozornost věnována hlavně charakteristice kondiční přípravy v předzávodním období. Dále se zabývám v této části pohybovými dovednostmi a motorickými schopnostmi v tenise. Cílem praktické části práce je vytvoření fotodokumentace s výběrem vhodných cvičení z pohybových dovedností v tenise a získání informací z motoricko-funkční přípravy tenistů v předzávodním období u starších žáků v Plzeňském a Jihočeském kraji pomocí dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This thesis is in its written part focused on the theme of motor funcional preparation of tennis players older pupils. In this part my attention is concentrated on the characteristic of condition training in the pre race period. In this part I also deal with the issue of motion and motor skills in tennis. The main aim of the practical part of this thesis is to produce a collection of photographs showing the suitable exercises to gain motor skills in tennis. The second aim is to obtain information about motor functional preparation of tennis players (older pupils) in pre race period in Pilsen and South Bohemian region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Smrzova Andrea, 2015.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SMRZOVA A. VP.pdfPosudek vedoucího práce188,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SMRZOVA A. OP.pdfPosudek oponenta práce167,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SMRZOVA A..pdfPrůběh obhajoby práce79,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.