Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová, Daniela
dc.contributor.authorKroft, Roman
dc.contributor.refereeCharvát, Luboš
dc.date.accepted2015-05-27
dc.date.accessioned2016-03-15T09:02:25Z-
dc.date.available2014-05-26cs
dc.date.available2016-03-15T09:02:25Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier60894
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19969
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá navržením a ověřením tréninkového programu, který povede ke zvýšení dynamicko-explozivní síly horních končetin pomocí čtyř měsíčního tréninkového programu. Tento program bude aplikován na hráče házené, kteří hrají nejvyšší ligu mužů České házené. Programu se zúčastnilo 23 hráčů české házené z oddílu TJ Sokola Tymákov, ale jen 15 hráčů absolvovali vstupní i výstupní testy pro rozvoj explozivní síly horních končetin. Získaná data byla vyhodnocena s cílem posoudit, zda byl program účinný.cs
dc.format63 s. (75278 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttréninkový programcs
dc.subjectčeská házenács
dc.subjectexplozivní sílacs
dc.subjecttréninkové cyklycs
dc.subjectpohybové schopnostics
dc.subjectvstupní a výstupní testycs
dc.subjectfyziologie házenécs
dc.titleNávrh tréninkového programu pro rozvoj explozivní síly horních končetin pro hráče české házenécs
dc.title.alternativeDesign of a training program for the development of explosive strength of upper limbs, the Czech handball playeren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s work deals with the design and verification of the training program, which will increase the dynamic explosive strength of upper limbs by using a four-month training program. This program will be applied to the handball players who play the highest Czech men's handball league. Program was attended by 23 players from the Czech handball TJ Sokol Tymákov, but only 15 players attended the input and output tests for the development of explosive strength of upper limbs. The data were analyzed in order to assess whether it was effective.en
dc.subject.translatedtraining programen
dc.subject.translatedczech handballen
dc.subject.translatedexplosive strenghten
dc.subject.translatedtraining cyclesen
dc.subject.translatedmovement abilitiesen
dc.subject.translatedinput and output testsen
dc.subject.translatedfysiology of handballen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kroft2015.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KROFT R. VP.pdfPosudek vedoucího práce155,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KROFT R. OP.pdfPosudek oponenta práce132,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KROFT R..pdfPrůběh obhajoby práce56,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.