Title: Návrh a realizace obsahu zimní přípravy v orientačním běhu pro předškolní a mladší školní věk v tělocvičně
Other Titles: Design and implementation of a gym winter training for preschool and younger school age kids practising orienteering
Authors: Kuncová, Eliška
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20004
Keywords: orientační běh;mladší školní věk;plán zimní přípravy;motorické schopnosti
Keywords in different language: orienteering;younger school age;plan for winter training;motor abilities
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací obsahu tréninkových jednotek v zimní přípravě orientačních běžců ve věkové kategorii mladší školní věk. Informuje o orientačním běhu, jako sportovní disciplíně, doplněné o charakteristiku věkové skupiny mladšího školního věku v orientačním běhu včetně rozvoje motorických schopností společně s informacemi ohledně trénování a stavby tréninkové jednotky.
Abstract in different language: This thesis describes the design and implementation of the content of training units in the winter preparation of younger school age orienteering runners . It informs about orienteering, as a sport discipline, as well as the characteristic of specified age group, along with the development of motor skills, information on training and construction of training units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliska Kuncova - DP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KUNCOVA E. VP.pdfPosudek vedoucího práce217,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KUNCOVA E. OP.pdfPosudek oponenta práce203,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KUNCOVA E..pdfPrůběh obhajoby práce48,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.