Title: Projekty pro podporu výuky informatiky na SŠ
Other Titles: Projects for support of Project-Based Learning for ICT at High school level
Authors: Holub, Tomáš
Advisor: Hodinář, Jan
Referee: Mainz, Denis
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20019
Keywords: projekt;projektová výuka;informatika;střední škola;švp;školní vzdělávací program;web;hodnocení
Keywords in different language: project;project-based learning;pbl;ict;high school;school education program;web;evaluation
Abstract: Tato práce je rozdělena na 4 části. První část vysvětluje, co je to projektová výuka a jsou řečena její pozitiva a negativa. Ve druhé části jsou ohodnoceny české a zahraniční webové stránky, které se zabývají projektovou výukou. Je zde vždy popsán jeden jejich projekt a následně ohodnocen. Ve třetí části jsou hodnoceny střední školy na základě užívání projektové výuky. Je řečeno které školy užívají projektovou výuku a které ne. Poslední část práce je věnována vytvoření dvou nových projektů. Tyto projekty mají za úkol podpořit znalosti studentů na středních školách v předmětu informatika a zvýšit používání projektové výuky.
Abstract in different language: This thesis is divided into 4 parts. The first part explained what Project-based Learning is and we said its positives and negatives. In the second part we evaluated Czech and foreign websites which are specialized on PBL. We described one of their projects and rated it. In the third part we were evaluating high schools according to their use of projects as they have it described in their School Education Programs. We said which schools use the PBL and which schools do not. The last part of this thesis is dedicated to creating two new projects. Those projects are supposed to support the knowledge of students at high schools and enlarge the use of PBL in ICT classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tomas Holub.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Holub.pdfPosudek vedoucího práce318,88 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek BP - Tomas Holub.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Holub protokol080.pdfPrůběh obhajoby práce177,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.