Other Titles: "Boat refugees": refugee law on the high seas
Authors: Šimonová, Kateřina
Advisor: Mrázek, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20078
Keywords: uprchlík;mezinárodní uprchlické právo;mořské právo;princip non-refoulement;volná moře;lidská práva
Keywords in different language: refugee;international refugee law;maritime law;non-refoulement principle;high seas;human rights
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku uprchlíků a jejich záchranu na mořích, se zaměřením na oblast volných moří. Nejprve pojednává o pozadí uprchlíků na lodích jako takovém. Toto je následováno analýzou relevantních norem mezinárodního práva mořského. V další části je proveden rozbor práv uprchlíků a povinností států, které vyplývají z norem a principů konceptu lidských práv a z mezinárodního uprchlického práva jako takového. Dále práce pokračuje analýzou politiky uplatňované státy v reakci na uprchlíky na lodích, a to převážně v kontextu Evropské unie. Na úplném závěru práce identifikuje jednotlivé mezery v právu, jejich možná řešení a budoucí výzvy související s narůstající závažností tohoto problému.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of refugees and their rescue at seas with focus on the High seas. At first, it provides the background of "boat refugees" itself. This is followed by an analysis of the relevant norms of International Maritime Law. Next part is providing an examination of refugee rights and States obligations arising from the norms and principles of Human rights concept and from the International Refugee Law as such. This part is followed by analysis of States policy responses to "boat refugees" mainly in the context of the European Union. Finally, it identifies legal gaps, possible solutions and future challenges associated with increasing severity of this problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Katerina_Simonova.pdfPlný text práce797,43 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Simonova Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Simonova Oponent.pdfPosudek oponenta práce426,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Simonova.pdfPrůběh obhajoby práce581,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.