Title: Faktory životní spokojenosti obyvatel domova pro seniory v Klatovech
Other Titles: Factors of living satisfaction of inhabitants in house for retired people in Klatovy
Authors: Černá, Věra
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2008
Keywords: stáří;stárnutí;spokojenost seniorů;Standardy kvality sociálních služeb
Keywords in different language: old age;aging;satisfaction of seniors;Quality standards of social services
Abstract: Diplomová práce se zabývá "Faktory životní spokojenosti obyvatel domova pro seniory v Klatovech" a je rozdělena do dvou částí, které se skládají z jednotlivých kapitol. Teoretická část práce vysvětluje pojmy stárnutí, stáří a jejich rozdělení. Praktická část diplomové práce se zabývala zjišťováním, zda jsou v Domově pro seniory dodržovány standardy kvality, a zda jsou klienti domova spokojeni, dále pak jaké doprovodné služby jsou ve výše uvedeném zařízení poskytovány.
Abstract in different language: This dissertation engages in topic "Factors of living satisfaction of inhabitants in house for retired people in Klatovy" and it is divided in two parts which are composed from particular chapters. Theoretical part of the work explains and divides the terms of aging and old age. Practical parf of dissertation finds out if in Retirement home the standards of quality are kept or which accompanying services are provided and whether the clients of house for retired people are satisfied.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - V. Cerna.pdfPlný text práce712,84 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,42 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - oponent.pdfPosudek oponenta práce476,07 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce88,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.