Title: Stresory v rodině
Other Titles: Family stressors
Authors: Ullmannová, Michaela
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2010
Keywords: Stres;rodina;druhy rodinných stresorů;zátěž;výzkumy stresu v rodině;copping;model rodinného stresu
Keywords in different language: Stress;family;types of family stressors;load;family stress researches;copping;the model of family stress
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem stresu v rodině. Teoretická části se zaměřuje na základní pojmy problematiky stresu a předkládá přehledovou studii historických i současných výzkumů, které se danému tématu věnují. Dále jsou zde popsány základní myšlenky vybraných výzkumů a jejich nabízená východiska ke zvládání stresu v rodině. Výzkumná část diplomové práce má za cíl pomocí kvalitativní metody charakterizovat konkrétní stresory v rodině a vytvořit specifické modely stresorů pro každou dotázanou rodinu.
Abstract in different language: This thesis deals with stress in the family. The theoretical part is focused on the basic concepts of stress problems and presents historical and current knowledge of the stress research. Following it describes the basic ideas of selected research and offered their bases to cope with stress in the family. The research part of the thesis is aimed with using qualitative methods to characterize the specific family stressors and to create specific stress models for each family, which was interviewed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Ullmannova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Ullmannova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce516,49 kBAdobe PDFView/Open
Ullmannova - oponent.pdfPosudek oponenta práce397,13 kBAdobe PDFView/Open
Ullmannova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.