Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public contracts
Authors: Kiková, Barbora
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20196
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;veřejná správa;správní řád;zákon o obcích;stavební zákon
Keywords in different language: public contracts;public administration;administrative regulations;the municipalities act;the building act
Abstract: Má bakalářská práce pojednává o veřejnoprávních smlouvách. Na úvod se věnuji pojetí veřejné správy a práva a poté charakterizuji, co veřejnoprávní smlouvy znamenají. Dále zmiňuji historický kontext veřejnoprávních smluv a jakým způsobem zapadají do právního řádu ČR. Dále se zabývám uzavíráním, výpovědí, změnou obsahu a jinými náležitostmi veřejnoprávních smluv a také tomu, jak probíhá přezkumné řízení. Na závěr bakalářské práce porovnávám veřejnoprávní smlouvy se smlouvami v jiných zemí, konkrétně s Rakouskem a Německem. V posledních kapitolách nastiňuji působnost veřejnoprávních smluv v zákonu č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) a v zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Abstract in different language: My thesis deals with public contracts. On the introduction deals with the concept of public administration and justice, and then describe what you mean public contracts. I mention the historical context of public contracts and how they fit into the Czech legal order. I also deal with closures, termination, change content and other necessities of public contracts and also understand how the review procedure. At the conclusion of this thesis I compare public contracts to contracts in other countries, notably Austria and Germany. In the last chapters outline the scope of public contracts in Act no. 128/2000 Coll., On municipalities (municipal administration) and in Act no. 183/2006 Coll., On Zoning and Building Code (Building Act).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Barbora Kikova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP - Kikova - Louda.pdfPosudek vedoucího práce558,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek OP - Kikova - Triner.pdfPosudek oponenta práce753,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol Kikova.pdfPrůběh obhajoby práce345,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.