Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorejc, Jan
dc.contributor.authorNovikov, Konstantin
dc.contributor.refereeŠrajer, Vladimír
dc.date.accepted2015-08-17
dc.date.accessioned2016-03-15T09:07:14Z
dc.date.available2014-09-22cs
dc.date.available2016-03-15T09:07:14Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-24
dc.identifier64054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20337
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá interním auditem a jeho vykonáváním v praxi. Obsahuje teoretické informace o interních auditech a popis vybraného průmyslového podniku. Dále se zaměřuje na analýzu současného stavu interního auditu v tomto podniku. Posledním bodem je návrh možných vylepšení, která by mohla podniku pomoci.cs
dc.format53 s. (62 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinterní auditcs
dc.subjectprůmyslový podnikcs
dc.subjectpraxecs
dc.subjectKermi s.r.o.cs
dc.titleInterní audit průmyslových podnikůcs
dc.title.alternativeInternal audit of industrial enterprisesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with internal audit and its implementation in practice. It includes theoretical part about internal audits and description of the selected industrial company. It also focuses on the analysis of the current condition of internal audit in the company. Another objective is proposal of possible improvements that could help the company.en
dc.subject.translatedinternal auditen
dc.subject.translatedindustrial companyen
dc.subject.translatedpracticeen
dc.subject.translatedKermi Ltd.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Novikov.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni_BP_Novikov.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek_BP_Novikov.PDFPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_BP_Novikov.PDFPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.